ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: OK.2110.8.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Nowej Soli

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Data udostępnienia: 2017-05-11

Ogłoszono dnia: 2017-05-11 przez Dorota Makałowska

Termin składania dokumentów: 2017-05-22 10:00:00

Nr ogłoszenia: OK.2110.8.2017

Zlecający: Starosta Nowosolski

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie wyższe specjalność ochrona środowiska lub pokrewne;
 6. znajomość zagadnień z prawa ochrony środowiska;
 7. umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie administracyjne lub prawnicze;
 2. znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego;
 3. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
 4. pożądany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym roczny na stanowisku w ochronie środowiska;
 5. uprawnienia, certyfikaty, szkolenia specjalistyczne.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. gospodarka odpadami (zezwolenia na transport, zbierania, wytwarzanie, przetwarzania).
 2. nadzór nad spółkami wodnymi i wydawanie decyzji nakazowych na utrzymanie rowów melioracyjnych.
 3. prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności z zakresu transportu odpadów.
 4. pozostałe zadania wynikające z ustawy Prawo wodne a przypisane Staroście.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce stanowiska pracy znajduje się w budynku 3-kondygnacyjnym bez windy;
 2. praca wymaga okresowych wyjazdów służbowych;
 3. wymiar czasu pracy: pełny etat.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
 2. życiorys zawodowy (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
 3. kserokopie świadectw pracy;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i umiejętności;
 6. oryginał kwestionariusza osobowego;
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-05-22 10:00:00
b. Sposób:
 
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać pocztą
c. Miejsce:
Starostwo Powiatowe
ul. Moniuszki 3B
67-100 Nowa Sól
 
z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska”

VII. Informacje dodatkowe:

 1. osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszego etapu naboru będą powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 2. kandydat przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej przedkłada do wglądu dokument tożsamości;
 3. dokumenty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po określonym terminie ( liczy się termin otrzymania przez Starostwo ) nie będą rozpatrywane;
 4. kandydatom przysługuje prawo uzyskiwania informacji o rozstrzygnięciach, na poszczególnych etapach naboru, w trybie dostępu do informacji publicznej;
 5. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP: www.bip.powiat-nowosolski.pl, a także na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli;
 6. o stanowisko mogą ubiegać się tylko obywatele polscy zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.);
 7. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 458 68 51.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Makałowska Data wytworzenia informacji: 2017-05-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Makałowska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-11 14:25:51
Wprowadził informację do BIP: Mariusz Małecki Data udostępnienia informacji: 2017-05-11 14:32:41
Osoba, która zmieniła informację: Mariusz Małecki Data ostatniej zmiany: 2017-05-29 15:52:50
Artykuł był wyświetlony: 1309 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu