ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego do sprawy BŚ.6341.44..2017.EP

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-29 13:17:08 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-29 13:17:29 przez Edmund Paleczny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowa Sól, dnia 29 września 2017 r.
 
 
 
BŚ.6341.44.2017.EP
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie:
  • art. 61 ust. 4,  art. 9 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
    (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
  • art. 122 ust. 1 pkt 11, art. 127 ust. 6 i ust. 7, art. 135 pkt 1 oraz  art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne 
    (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1121),
działając na wniosek  z dnia 28 lipca 2017r. (data wpływu 21 sierpnia 2017r. Pana Jakuba Szozdy pracownika firmy Michał Bartkowski ,,ARTEFAKT”, ul. Garbary 71/104, 61-758 Poznań, występującego w imieniu LOTOS Paliwa Sp. z o. o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk na podstawie pełnomocnictwa nr PAL/R/2017/258 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;
po zapoznaniu się z:
  - „Operatem wodnoprawnym na odprowadzanie ścieków z myjni samochodowej – miejscowość: Nowa Sól dz. Nr 23/4 – użytkownik stacja paliw ul. Piłsudskiego 69, 67-100 Nowa Sól oczyszczonych do zbiornika i oczyszczalni ścieków ze SP przy ul. Piłsudskiego 69, 67-100 Nowa Sól, opracowanym w czerwcu 2017r. przez mgr Wojciecha Hubert z firmy Projekty i Dokumentacje Geologiczne Ochrona Środowiska mgr Wojciech Hubert 66-626 DYCHÓW 48/3,
  • uzupełnieniem wniosku z dnia 27 września 2017r. z pismem Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli z dnia 19 września 2017r, znak: TO/AK 301/22/17P/13/2017 i TS/MG/228/17 ustalającym warunki wprowadzania ścieków przemysłowych do stacji zlewnej Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Soli.
 
Informuję, że - na wniosek strony - wszczęto postępowanie w sprawie wydania dla firmy LOTOS Paliwa Sp. z o. o. ul. Elbląska 135, 80-718 GDAŃSK (prowadzącej stację paliw przy ul. Piłsudskiego 69, 67-100 Nowa Sól) pozwolenia wodnoprawnego na:
 
I.    Wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej do - stacji zlewnej* Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Soli  należącej do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli, położonej według współrzędnych geograficznych
N-51o49’26”, E-15o43’29” - ścieków technologicznych (przemysłowych) pochodzących z myjni samochodowej dwustanowiskowej zlokalizowanej na działce nr 23/4 obręb nr 2 Nowa Sól - Miasto (przy ul. Piłsudskiego 69), zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, w ilości:
Qmaxh = 1,2 m3/h
  Qdśr = 12,6 m3/d
    Qmax.r = 5.256 m3/rok
po ich oczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym z osadnikiem.
 
* planowane docelowo wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej w ul Staszica rozpatrzone będzie po złożeniu odrębnego wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, do którego będą dołączone warunki przyłączenia kanalizacji z myjni do kanalizacji sanitarnej miasta Nowa Sól, określone przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
w Nowej Soli .
Wskazuje się miejsce:
-     wprowadzania ścieków przemysłowych do stacji zlewnej Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Soli  przy ul. Polnej w Nowej Soli należącej do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli położonej według współrzędnych geograficznych N-51o49’26”, E-15o43’29”,
-     wskazuje się miejsce gromadzenia ścieków przemysłowych przed ich wywiezieniem do stacji zlewnej w zbiorniku o poj. 20 m3, położonym na działce nr 23/4 w obrębie 2 Nowa Sól –Miasto,
-     poboru próbek ścieków oczyszczonych ścieków – ze zbiornika położonego według współrzędnych geograficznych: N-51048’47”, E-15042’29”, po ich oczyszczeniu
w separatorze  z osadnikiem,
-     pomiar ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych pośredni, wodomierzem zainstalowanym na rurociągu dostarczającym wodę do myjni oraz pomiar ilości dostarczonych ścieków do stacji zlewnej.
II. Przed dostarczeniem ścieków przemysłowych na stację zlewną należy każdą partię poddać badaniu na zawartość zanieczyszczeń, takich jak: pH, fosfor ogólny, węglowodory ropopochodne i substancje ekstrahujące się eterem naftowym:
Wprowadzane ścieki nie powinny zawierać zanieczyszczeń o stężeniu większym niż:
pH   -  6,5 – 9
węglowodory ropopochodne - 15 mg/ dm3
substancje ekstrahujące się eterem naftowym – 100 mg/ dm3
oraz
BZT5 – 1,200 kg/m3
ChZT – 2,750 kg/m3
fosfor ogólny -  0,020 kg/m3
zawiesina ogólna 0,600 kg/m3
azot ogólny 0,340 kg/m3
cynk - 0,005 kg/m3
nikiel - 0,001 kg/m3
miedź - 0.001 kg/m3
rtęć  - 0,00006 kg/m3
chrom - 0,001 kg/m3
arsen - 0,0005 kg/m3
srebro - 0,0005 kg/m3
fenole lotne - 0,015 kg/m3
siarczany - 0,500 kg/m3
chlorki - 1,000 kg/m3
kadm - 0,0004 kg/m3
ołów - 0,001 kg/m3
wanad – 0,002 kg/m3
 
III. Przewiduje się ustalić termin ważności pozwolenia do dnia 31 lipca 2021r.
 
Niniejszym zawiadomieniem zapewniam aktywny udział stronom postępowania i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów  i  materiałów  oraz  zgłoszenie żądań,  zgodnie  z  art.  9, art. 10 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń  Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 12,oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy  ul. Moniuszki 3B.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Paleczny Data wytworzenia informacji: 2017-09-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-09-29 13:17:08
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-09-29 13:17:29
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-09-29 13:17:29
Artykuł był wyświetlony: 141 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu