ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego do sprawy BŚ.6341.49.2017.EP

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-27 08:17:53 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-27 08:18:09 przez Edmund Paleczny

Akapit nr 1 - brak tytułu

   Nowa Sól, dnia 25 września 2017 r.
 
BŚ.6341.49.2017.EP
 
 
Zawiadomienie
o wszczęciu  postępowania
 
 
Na podstawie:
-     art. 61 § 4,  art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z  2017r. poz. 1257),
-     art. 122 ust. 1 pkt 1 , w związku z art. 37 pkt.2 i art. 140 –Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. Prawo Wodne  (tj. Dz. U. z 2017r. poz.1121),                                                                 
działając - na wniosek strony - z dnia 22 sierpnia 2017r. Pana Jarosława Chwaliszewskiego
z Górnośląskiego Zakładu Obsługi Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Pyskowicka 31, 41-807 ZABRZE występującego w imieniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu ul. Gazowa 3, 50-513 WROCŁAW w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych w związku z wykonywaniem przejścia gazociągu wysokiego ciśnienia przez Czarną Strużkę w km 5+445 w m. Zakęcie gm. Otyń pow. Nowa Sól 
po zapoznaniu się z:
-     „Operatem wodnoprawnym na odprowadzanie wód z wykopu do cieku Czarna Strużka
w ramach wykonania przekroczenia gazociągiem wysokiego ciśnienia cieku Czarna Strużka w km 5+445 w m. Zakęcie gm. Otyń pow. Nowa Sól”, opracowanym w sierpniu 2017r. przez Edytę Piernikarczyk
-     decyzją Starosty Nowosolskiego z dnia 14 lutego 2017r. znak: BŚ.6341.62.2016.MN –pozwoleniem wodnoprawnym na przekroczenie pod dnem cieku Czarna Strużka w km 5+445 gazociągiem wysokiego ciśnienia o średnicy DN 200 wydaną dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu ul. Gazowa 3, 50-513 WROCŁAW
I.    Informuję, że - na wniosek strony - wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu ul. Gazowa 3, 50-513 WROCŁAW na krótkotrwałe odwodnienie wykopów budowlanych przy budowie przejścia gazociągiem wysokiego ciśnienia o średnicy DN 200  pod dnem cieku Czarna Strużka w km 5+445, które może oddziaływać na działki nr: 504/2, 462/1, 497, 294/3 w obrębie Zakęcie gm. Otyń 
II. Przewiduje się zezwolić w niniejszym pozwoleniu inwestorowi na:
a) przerzut pompami wody płynącej w cieku Czarna Strużka w km 5+445 (nad przejściem gazociągu) przy niskich stanach przepływu wynoszących 44, 4 dm3/s,  w ilości
Qmaxh = 160 m3/h*
Qśr.d. = 3840 m3/d
Qmax roczne = 3840 m3/rok
b)   przerzut pompami wody płynącej w cieku Czarna Strużka w km 5+445 (nad przejściem gazociągu) przy maksymalnym przepływie wynoszącym 111 dm3/s,
w ilości:  
Qmaxh = 400 m3/h*
Qśr.d. = 9600 m3/d
Qmax roczne = 9600 m3/rok
 
c)  zrzut wody z odwodnienia igłofiltrami z wykopu na długości 30 m szerokości 2 m i głębokości 2,75 m w km 5+445 Czarnej Strużki, w ilości:
Qmaxh = 18 m3/h*
Qśr.d. = 430 m3/d
Qmax roczne = 430 m3/rok
* czas trwania przerzutu i odwodnienia wykopów 24 godziny (1 dzień).
II. Przewiduje się w pozwoleniu zobowiązać inwestora (wykonawcę) do:.
1.   Naprawienia szkód w zasięgu leja depresji, jeżeli będą wynikiem prowadzonego  odwodnienia wykopów.
2.   Naprawienia szkód przy wykonywaniu przejścia zgodnie decyzją Starosty Nowosolskiego z dnia 14 lutego 2017r. znak: BŚ.6341.62.2016.MN.
III. Przewiduje się ustalić termin ważności pozwolenia na przerzuty wody
i odprowadzanie wód do wody z wykopu przez 1 dzień ( 1 dobę)  w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r.
 
 
Niniejszym zawiadomieniem informuję  strony postępowania o możliwości brania aktywnego udziału w postępowaniu i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań, zgodnie z art. 9, art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z  2017r. poz. 1257),w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Otyń oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Zakęcie oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul Moniuszki 3B.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Paleczny Data wytworzenia informacji: 2017-09-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-09-27 08:17:53
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-09-27 08:18:09
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-09-27 08:18:09
Artykuł był wyświetlony: 142 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu