ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego do sprawy BŚ.6341.55.2017.EP

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-20 14:45:34 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-20 14:45:54 przez Edmund Paleczny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowa Sól, dnia 19 września 2017r.
 
 
 
 
BŚ.6341.55.2017.EP
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
 
Na podstawie:
 • art. 9, art. 10, art. 61 §1 i art. 70 § 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);
 • art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 127 ust. 5, art. 128 i art. 140 ust. 1 - ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1121);
działając na wniosek z dnia 08 września 2017r. Pani Agnieszki Andrzejewskiej
z Biura Projektów „VORTEX” ul. Podmiejska Boczna 11, 66-400 GORZÓW WLKP.  występującej na mocy pełnomocnictwa z dnia 21 sierpnia 2017r. znak: SSE/BZ/593/2017 Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 66-470 Kostrzyn nad Odrą ul. Orła Białego 22
w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście przewodem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej na terenie podstrefy Nowa Sól Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Nowej Soli,
po zapoznaniu się z:
 • Operatem wodnoprawnym na przekroczenie rzeki Carna Strużka Przewodem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej na terenie podstrefy Nowa Sól Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Nowej Soli (z.nNr 127/3, 22/1, 28 obr.6 Nowa Sól-Miasto), opracowanym we wrześniu 2017 r. przez mgr inż.. Wojciecha Pestkę i mgr inż. Agnieszkę Andrzejewską z Biura Projektów „VORTEX” ul. Podmiejska Boczna 11, 66-400 GORZÓW WLKP.,
 • Miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól – strefa przemysłowa – Uchwała nr LIV/368/2006 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 1 września 2006r.
 
I.    Informujemy, że - na wniosek strony – wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. 66-470 Kostrzyn nad Odrą ul. Orła Białego 22, pozwolenia wodnoprawnego na:
 
A. Wykonanie urządzenia wodnego:
1. Przejście rurociągiem wodociągowym, w rurze osłonowej, pod dnem cieku Czarna Strużka w km 4+440 (pod fundamentem przepustu) na drodze oznaczonej działką nr 127/3 w obrębie 6 Nowa Sól - Miasto, o charakterystycznych parametrach:
 • lokalizacja: przejście z działki nr 127/3, pod działką nr 22/1 (rz. Czarna Strużka), na działkę nr 28 obręb 6 Nowa Sól – Miasto,
 • miejsce:  pod dnem fundamentu przepustu na Czarnej Strużce,
 • współrzędne geograficzne przejścia  wodociągu:
początek:  N 51º49’42,23”, E 15º41’32,76”,
                 koniec:  N 51º49’42,00”, E 15º41’32,78”,
 • metoda przekroczenia:  przewiert sterowany,;
 • średnica rurociągu wodociągowego: PE 100 RC Ø 160,
 • głębokość pod dnem fundamentu:  1,25 m;
 • rzędna dna fundamentu przepustu:  62,20 m n.p.m.;
 • rzędna góry rury osłonowej:  60,95 m n.p.m.;
 • długość przewiertu:  8,5 m.
2. Przejście rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej, w rurze osłonowej zgłębionej minimum 1,2 m pod dnem cieku Czarna Strużka w km 4+440,  o charakterystycznych parametrach:
 • lokalizacja: z działki nr 127/3, pod działką nr 22/1 (rz. Czarna Strużka), na działkę nr 28 obręb 6 Nowa Sól – Miasto,
 • miejsce:  pod dnem Czarnej Strużki,
 • współrzędne geograficzne przejścia  kanalizacji sanitarnej:
                                               początek  N 51º49’42,27”, E 15º41’32,83”,
koniec  N 51º49’42,00”, E 15º41’32,86”,
 • metoda przekroczenia:  przewiert sterowany rurą,
 • średnica rurociągu kanalizacji sanitarnej: PE 100 RC Ø 110,
 • głębokość pod dnem rzeki:  1,25 m;
 • rzędna dna rzeki:  63,41 m n.p.m.;
 • rzędna góry rury osłonowej:  62,16 m n.p.m.;
 • długość przewiertu:  8,5 m.
II. Przewiduje się zobowiązać Wnioskodawcę do:
 1. Wykonania urządzenia wodnego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji
  i dokumentacji wodnoprawnej, z uwzględnieniem wymogów zawartych w poszczególnych uzgodnieniach.
 2. Pisemnego powiadomienia (przed rozpoczęciem prac budowlanych) Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Inspektorat w Nowej Soli o terminie realizacji zadania, załączając aktualną umowę użyczenia zajętego gruntu.
 3. Wykonania urządzenia wodnego pod nadzorem służb technicznych Inspektoratu Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Nowej Soli.
 4. Teren po wykonaniu robót doprowadzić do stanu sprzed inwestycji.
 5. Miejsce przejścia przez rzekę oznakować w sposób trwały.
 6. Naprawy ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, powstałym w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego.
 7. Ponoszenia odpowiedzialności materialnej w stosunku do osób trzecich w przypadku wyrządzenia tym osobom szkód na skutek wykonania przedmiotowego urządzenia.
            Niniejszym zawiadomieniem zapewniam aktywny udział stronom postępowania i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów  i  materiałów  oraz  zgłoszenie  żądań,  zgodnie  z  art.  9,  art.  10 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ul Piłsudskiego 12 oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B w Nowej Soli.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Paleczny Data wytworzenia informacji: 2017-09-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-09-20 14:45:34
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-09-20 14:45:54
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-09-20 14:45:54
Artykuł był wyświetlony: 131 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu