ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego do sprawy BŚ.6341.45.2017.EP

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-20 07:57:43 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-20 08:03:18 przez Edmund Paleczny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowa Sól, dnia 14 września 2017r.
                                                                                                                         
 
BŚ.6341.45.2017.EP
 
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie:
  •  art. 9, art.10, art. 61 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);
  • art. 122 ust. 1 pkt 12, art. 127 ust. 5, art. 127 ust. 6,  i  art. 128 i art. 140  ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121);
po zapoznaniu się z :
-  wnioskiem z dnia 17 sierpnia 2017r. (data wpływu 18 sierpnia 2017r.) Pani Anny Czaplińska, występującej w imieniu SG Industrial Center 01 Sp. z o. o.ul. Zwycięzców 28/23, 03-938 Warszawa na mocy pełnomocnictwa dalszego z dnia 20 marca 2017r. w sprawie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu (Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nowej Soli ul. Konstruktorów 2, 67-100 NOWA SÓL, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z zakładu zlokalizowanego w Nowej Soli przy ul. Przemysłowej 4, na działkach ewidencyjnych nr 17, 15, 127/4, 14/3 obręb 0006;
po zapoznaniu się z:
  - „Operatem wodnoprawnym na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych – Nazwa obiektu budowlanego: Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem biurowym – Adres obiektu budowlanego: działki ewidencyjne nr 17, 15, 127/4, 14/3 obręb 6 Nowa Sól – Miasto  przy ul. Przemysłowej 4 w Nowej Soli – Nazwa inwestora: SG Industrial Center 01 Sp. z  o. o. ul. Zwycięzców 28/23, 03-938 Warszawa”, opracowanym 28 lipca 2017r. przez mgr Darię Łukasik (daria.ł )
-     pismem z dnia 14 sierpnia 2017 r., znak TS/MG.622-E/11/1/2017 Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli Sp. z o.o. ul. Konstruktorów 2,
67-100 NOWA SÓL dotyczącym zgody na wprowadzanie ścieków przemysłowych
z terenu zakładu zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej 4, na działkach 17, 15, 127/4, 14/3, obręb 6 Nowa Sól do urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na dz. Nr 14/5 w ul. Przemysłowej,
  1. Informuję, że – na wniosek strony - wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla SG Industrial Center 01 Sp. z o. o. ul. Zwycięzców 28/23, 03-938, na wprowadzanie ścieków przemysłowych (technologicznych), z zakładu zlokalizowanego na działkach 14/3, 15, 17, 127/4 w obrębie 6 Nowa Sól – Miasto, do urządzeń kanalizacji sanitarnej miasta Nowa Sól w ul. Przemysłowej ( należącej do MZGK Sp. z o.o. w Nowej Soli), o średnicy Ø 315 mm na działce nr 14/5 w obrębie nr 6 Nowa Sól – Miasto poprzez istniejącą na kolektorze studzienkę (w punkcie według współrzędnych geograficznych N-51°49'45.7" i E-15°41'55.81")* za pośrednictwem kanalizacji wewnętrznej zakładu, w ilości:
1. Z technologii chłodnictwa:
Qmax.h. = 0,5 m3/h*                                                                                                    
Qśr.d.=2,0m3/d                                                                                                                                      
 Qmax r. = 730 m3/rok
 
2. Z technologii betonu:
Qmax.h=0,5m3/h*                                                                                                                               
Qśr.d.   = 2,0 m3/d                                                                                                 
Qmax r. = 6 m3/rok
 
* Wylotem tym odprowadzane są również ścieki bytowe w ilości:
Qmax.h. = 3 m3/h - 0,5 m3/h -0,5 m3/h = 2,0 m3/h                                                                             
Qśr.d.   = 12,0 m3/d  - 2,0 m3/d  - 1,0 m3/d  = 9,0m3/d                                                                                                         
Qmax r. = 4021 m3/rok - 730 m3/rok - 6 m3/rok = 3285 m3/rok
3. Odprowadzane ścieki nie mogą zawierać zanieczyszczeń o stężeniu większym niż:
BZT5 -1200 mg/dm3
ChZT – 2750 mg/dm3
fosfor ogólny - 20 mg/dm3
azot ogólny - 340 mg/dm3
zawiesina ogólna - 600 mg/dm3
węglowodory  ropopochodne - 15 mg/dm3,
 
3. wskazuje się miejsce:
1)   poboru próbek do analizy ścieków przemysłowych (technologicznych)
wprowadzanych do kanalizacji wewnętrznej zakładu i dalej do wylotu SK:
a) z technologii chłodnictwa: pierwsza studzienka za separatorem, 
b) z technologii betonu: pierwsza studzienka za separatorem, 
2)   pomiaru pośredniego ilości zrzucanych ścieków przemysłowych (technologicznych):
      a) z technologii chłodnictwa - wodomierzem na linii dostarczającej wodę w punkcie oznaczonym współrzędnymi geograficznymi  N-51°49'47" i E-15°41'38",
      b) z technologii betonu -  wodomierzem na linii dostarczającej wodę w punkcie oznaczonym współrzędnymi geograficznymi N-51°49'48" i E-15°41'42".
II. Wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji z ww. instalacji będzie możliwy po podpisaniu umowy na odbiór ścieków.
III. Przewiduje się  ustalenie terminu ważności pozwolenia wodnoprawnego na  wprowadzanie ścieków do kanalizacji, do dnia 31 sierpnia 2021r.
 
Niniejszym zawiadomieniem zapewniam aktywny udział stronom postępowania i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów  i  materiałów  oraz  zgłoszenie  żądań,  zgodnie  z  art.  9,  art.  10 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ul Piłsudskiego 12 oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B w Nowej Soli.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Paleczny Data wytworzenia informacji: 2017-09-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-09-20 07:57:43
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-09-20 08:03:18
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-09-20 08:03:18
Artykuł był wyświetlony: 107 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu