ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego do BŚ.6320.2.2017.EP

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-01 12:11:27 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-01 12:11:40 przez Edmund Paleczny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowa Sól, dnia 30 sierpnia 2017r.
 
 
 
BŚ.6320.2.2017.EP
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
 
Działając na podstawie:
  • art. 61 § 1, art. 9 i art. 10 § 1 i art. 50 § 1 oraz art. 77 §  1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z  2017 r. poz. 1257),
  • art. 52 ust. 2 pkt 1 i art. 53 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121),
po zapoznaniu się z:
-     wnioskiem z dnia    18 sierpnia 2017 r. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ,,USKOM”     Sp.  z o.o. w Kożuchowie, ul. Elektryczna 9,  67-120 KOŻUCHÓW o ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody na działce nr 210/4 w miejscowości Książ Śląski ,
-     ,,Dokumentacją hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych dla miejscowości Książ Śląski gm. Kożuchów, pow. Nowosolski, woj. lubuskie” zatwierdzoną decyzją Starosty Nowosolskiego z dnia
04 lipca 2016 r. znak: Nr BŚ.6531.2.2016.TH.
     
Wszczynam - na wniosek strony - postępowanie w sprawie ustanowienia dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ,,USKOM” Sp. z o. o. w Kożuchowie ul. Elektryczna 9,  67-120 KOŻUCHÓW strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych na działce nr 210/4 w obrębie Książ Śląski, o powierzchni 1550 m2, obejmującej ochronę studni SW5, o charakterystyce jak niżej:
 
-     położenie studni SW-5 według współrzędnych geograficznych: N-51049’43”, E-15033’16”,
-     obudowa z kręgów betonowych Ø 1500 mm wyniesiona  2,5 m p.p.t.,
-     wydajność eksploatacyjna studni Q = 18,0 m3/h, przy sc = 9,4 m,
-     całkowita głębokość studni Hc = 68 m p.p.t.,
      przy rzędnej terenu przy ujęciu  70,45 m n.p.m.,
-     kolumna rur osłonowych Ø 406 mm, od poziomu 0,0 do 59,0 m p.p.t,
-     rura nadfiltrowa stalowa Ø 273 mm, długości 10,3 m,
-     część robocza filtra Ø 273 mm,  długości 6,0 m,
-    rura podfiltrowa stalowa Ø 273 mm, dł. 3,0 m,
-     ustabilizowany poziom lustra wody powyżej poziomu terenu +1,85 m.
W strefie ochrony bezpośredniej przewiduje się wprowadzić zakazy i nakazy, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne  (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121):
1.   Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.
2.   Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód należy:
1)   odprowadzać wody opadowe  w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
2)   zagospodarować teren zielenią,
3)   odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
4)   ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
3.  Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice przebiegające oznaczyć za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach stałych znaków stojących lub na ogrodzeniu, a na znakach  należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody
i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.
Niniejszym zawiadomieniem informuję  strony postępowania o możliwości brania aktywnego udziału w postępowaniu i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań, zgodnie z art. 9, art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w terminie 7 dni
od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kożuchowie i na tablicy ogłoszeń Sołectwa Książ Śląski oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B w Nowej Soli.
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Paleczny Data wytworzenia informacji: 2017-08-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-09-01 12:11:27
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-09-01 12:11:40
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-09-01 12:11:40
Artykuł był wyświetlony: 324 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu