ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Starosty Nowsolskiego do sprawy BŚ.6320.1.2017.EP

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-08-28 14:55:32 Informacja ogłoszona dnia 2017-08-28 14:55:51 przez Edmund Paleczny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

Nowa Sól, dnia 25 sierpnia 2017r.
 
 
 
BŚ.6320.1.2017.EP
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
Działając na podstawie:
  • art. 61 § 1, art. 9 i art. 10 § 1 i art. 50 § 1 oraz art. 77 §  1 ustawy z dnia 14 czerwca
    1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z  2017 r. poz. 1257),
  • art. 52 ust. 2 pkt 1 i art. 53 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne 
    (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121),
po zapoznaniu się z:
-     wnioskiem z dnia    11 lipca 2017 r. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ,,USKOM”     Sp.  z o.o. w Kożuchowie, ul. Elektryczna 9,  67-120 KOŻUCHÓW o ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody na działce nr 16/11 o wielkości 1900m2
w m. Stypułów, z uzupełnieniem  z dnia 11 sierpnia 2017r. ( data wpływu (16.08.2017r.)
-     ,,dokumentacją hydrogeologiczną zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych
z utworów trzeciorzędowych w m. Stypułów” zatwierdzoną Decyzją przez Marszałka Województwa Lubuskiego pod nr DW.III. 7431.24.2016r. dnia 13.05.2016r.
     
Wszczynam - na wniosek strony - postępowanie w sprawie ustanowienia dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ,,USKOM” Sp. z o. o. w Kożuchowie,
ul. Elektryczna 9,  67-120 KOŻUCHÓW strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych o powierzchni 1900 m2 na działce nr 16/11  w obrębie Stypułów, obejmującej ochronę studni SW4 i SW5, o charakterystyce jak niżej:
 
studnia  SW-4
-     wydajność eksploatacyjna studni Q = 25,0 m3/h,  
-     całkowita głębokość studni Hc = 42,0 m,
-     rura nadfiltrowa PVC Ø 225 mm, długości 29,0 m,
-     filtr PVC Ø 225 mm I stopnia, długości 6,0 m,
-     rura między filtrowa, długości 5 m,
-     filtr PVC Ø 225 mm II stopnia, długości 6,0 m,
-     rura podfiltrowa PVC Ø 225 mm, długości 2,0 m,
-     nawiercony poziom lustra wody 29,0 m p.p.t.,
-     ustabilizowany poziom lustra wody 3,1 m n.p.t.
studni SW-5
-     wydajność eksploatacyjna studni Q = 25,0 m3/h,  
-     całkowita głębokość studni Hc = 42,0 m,
-     rura nadfiltrowa PVC Ø 250 mm, długości 29,0 m,
-     filtr PVC Ø 250 mm I stopnia,  długości 8,5/2 m,
-     rura między filtrowa, długości 5 m,
-     filtr PVC Ø 250 mm II stopnia,  długości 8,5/2 m
-    rura podfiltrowa PVC Ø 250mm, dł. 2,5 m,
-     nawiercony poziom lustra wody 29,0 m p.p.t.,
-     ustabilizowany poziom lustra wody 2,7 m n.p.t.,
-  2  -
W strefie ochrony bezpośredniej przewiduje się wprowadzić zakazy i nakazy, zgodnie
z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne  (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121):
1.   Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.
2.   Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód należy:
1)   odprowadzać wody opadowe  w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
2)   zagospodarować teren zielenią,
3)   odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
4)   ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
3.  Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice przebiegające oznaczyć za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach stałych znaków stojących lub na ogrodzeniu, a na znakach  należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody
i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.
Niniejszym zawiadomieniem informuję  strony postępowania o możliwości brania aktywnego udziału w postępowaniu i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań, zgodnie z art. 9, art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w terminie 7 dni
od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kożuchowie oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B w Nowej Soli.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Paleczny Data wytworzenia informacji: 2017-08-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-08-28 14:55:32
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-08-28 14:55:51
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-08-28 14:55:51
Artykuł był wyświetlony: 165 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu