ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego do sprawy BŚ.6341.20.2017.ŁJ

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-08-07 11:42:20 Informacja ogłoszona dnia 2017-08-07 11:42:31 przez Edmund Paleczny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowa Sól, dnia 25 maja 2017 r.
 
 
 
BŚ.6341.20.2017.ŁJ
 
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
 
Na podstawie:
  • art.  9,  art.  10, art. 61 § 1  i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.);
  • art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 127 ust. 5, art. 127 ust. 6, art. 135 pkt 1 oraz  art. 128 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.);
  • działając - na wniosek strony - z dnia 05 kwietnia 2017 r. znak: RGKRiOŚ.7021.2.25.2017 Gminy Otyń  reprezentowanej przez Wójta Gminy Otyń ul. Rynek 1, 67-106 OTYŃ w sprawie likwidacji urządzenia wodnego studni wierconej 1z na terenie ujęcia komunalnego w Niedoradzu ul. Markiewiczowej,
po zapoznaniu się z :
-     „Operatem wodnoprawnym  na likwidację urządzenia wodnego –studni wierconej nr 1z na terenie ujęcia komunalnego w Niedoradzu ul. Markiewiczowej Gm. Otyń powiat nowosolski województwo lubuskie” ;Ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne: Gmina Otyń ul. Rynek 1, 67-106 OTYŃ, opracowanym w marcu 2017 r. przez
dr Andrzeja Kraińskiego i mgr Paulinę Kobyłecką.
-     Projektem robót geologicznych na wykonanie otworu zastępczego nr 1z’ i likwidację nieczynnej studnia nr 1z na terenie ujęcia komunalnego w Niedoradzu przy ul. Markiewiczowej, opracowanym w marcu 2017r. przez mgr Jerzego Walkowiaka nr upr 050802, zatwierdzonym decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 11 kwietnia 2017r. znak: DW.III.7430.18.2016.
  1. Informuję, że - na wniosek strony - wszczęto postępowanie w sprawie wydania dla Gminy Otyń  reprezentowanej przez Wójta Gminy Otyń ul. Rynek 1, 67-106 OTYŃ pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego studni wierconej
    nr 1z na terenie ujęcia komunalnego w Niedoradzu ul. Markiewiczowej, na działce nr 116/5 w obrębie Niedoradz, o charakterystyce:
-    położenie według współrzędnych geograficznych N-51052’48”, E-14040’21” (współrzędne według karty otworu wiertniczego nr 1z w miejscowości Niedoradz
N-51052’56”, E-14040’21”),
-    obudowa z kręgów betonowych 1600 mm wysokości 2,32 m wyniesiona nad powierzchnię terenu 1,5 m,
-    rura nadfiltrowa stalowa o średnicy Ø 298 mm, długości 16 m,
-    filtr stalowy o średnicy Ø 298 mm siatka nylonowa, długości 16 m
-    rura podfiltrowa stalowa Ø 298 mm, długości 2 m,
-    nawiercony poziom lustra wody 11,5 m p.p.t.,
-    ustabilizowany poziom lustra wody 7,85 m p.p.t.
 
II.  Likwidację studni wierconej przeprowadzić w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie wód podziemnych, zgodnie z „Projektem robót geologicznych na wykonanie otworu zastępczego nr 1z’ i likwidację nieczynnej studnia nr 1z na terenie ujęcia komunalnego w Niedoradzu przy ul. Markiewiczowej, opracowanym w marcu 2017r. przez mgr Jerzego Walkowiaka nr upr 050802, zatwierdzonym decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 11 kwietnia 2017r. znak: DW.III.7430.18.2016.
 
III. Niniejszym zawiadomieniem zapewniam aktywny udział stronom postępowania
i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów  i  materiałów  oraz  zgłoszenie  żądań,  zgodnie  z  art.  9,  art.  10 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (
tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Otyń ul Rynek 1, na tablicy Sołectwa Niedoradz  oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Paleczny Data wytworzenia informacji: 2017-05-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-08-07 11:42:20
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-08-07 11:42:31
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-08-07 11:42:31
Artykuł był wyświetlony: 109 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu