ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego do sprawy BŚ.6341.34.2017.EP

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-07-27 08:45:07 Informacja ogłoszona dnia 2017-07-27 08:45:24 przez Edmund Paleczny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowa Sól, dnia 18 lipca 2017 r.
 
BŚ.6341.34.2017.EP
 
 
Zawiadomienie
o wszczęciu  postępowania
 
Działając na podstawie:
-          art. 61 § 1,  art. 9, art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z  2017 r. poz. 1257),
-          art. 122 , ust. 1 pkt 4, art. 127 ust. 5, 6 i ust. 7, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo Wodne  (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221),
po zapoznaniu się z:
-          wnioskiem z dnia 29 maja 2017r. Pana Roberta Kołek z Z.U.T ,,EKOMONT”
ul. Dąbrowskiego 3/2,  67-100 Nowa Sól, występującego na mocy pełnomocnictwa  Dyrektora Oddziału Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, prokurenta Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z  o. o. ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, z dnia 10 lutego 2017r. znak: PSG–W900/P-3/14/2017 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście gazociągiem średniego ciśnienia pod Kanałem Solanka w Nowym Żabnie na działce nr 314, gmina Nowa Sól,
-          „Operatem wodnoprawnym – ZADANIE: „Przejście  projektowanym gazociągiem średniego ciśnienia pod Kanałem Solanka w Nowym Żabnie Gmina Nowa Sól, działka
nr 314, obręb Nowe Żabno” INWESTOR: Polska Spółka Gazownictwa z siedzibą
w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa”, opracowanym w 2017 r. przez
mgr inż. Bożenę Polańską,
-     uzgodnieniem warunków wykonanie przejścia przez Kanał Solanka w km 6+280   wydanym przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Nowej Soli pismem z dnia 12 maja 2017r, znak: InNS.4341.1.010.2017,
 -    decyzją Nr 6/2017 Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 26 kwietnia 2017r., znak: RG.6733.5.2017
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
-     decyzją Nr 10/2017Wójta Gminy Nowa Sól z dnia 26 czerwca 2017r., znak: RG.6733.13.2017
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Informuję, że - na wniosek strony - wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 WARSZAWA – Oddział Gorzów Wlkp. ul. Gen. W. Sikorskiego 73, 66-400 GORZÓW WLKP. na:
1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągu gazowego średniego ciśnienia pod kanałem Solanka w km 6+280 (położenie przejścia według współrzędnych geograficznych: N 51°46’19.11”, E 15° 42’ 47.43”), tj. przejście:
-     z działki  nr 167/1  w obrębie Nowe Żabno należącej do Gminy Nowa Sól Miasto,
-     pod działką nr 314 w obrębie Nowe Żabno (Kanał Solanka), należącą do Marszałka Województwa Lubuskiego,
-     na działkę nr 159/1 w obrębie Nowe Żabno należącej do Gminy Nowa Sól
o statusie miejskim;
o następujących  parametrach:
- średnica rurociągu Ø 225 mm z w płaszczem ochronnym,
- długość przejścia L=34,50 m,
- rzędna osi gazociągu na wlocie na 66,53 m n.p.m.,
- rzędna osi gazociągu na wylocie na 66,47 m n.p.m.,
- minimalne przykrycie gazociągu 1,20 m pod dnem cieku,
- metoda wykonania przejścia przewiertem sterowanym.                                                                                                 
2.  Zobowiązuję inwestora do:
-     prowadzenia robót w okresie niskich przepływów w cieku,
-     miejsca przejść przez ciek oznakować w sposób trwały,
-     wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi, uzgodnieniami i normami, zapewniając bezpieczeństwo ludzi i mienia,
-     zawiadomienia administratora cieku Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Zielonej Górze Inspektorat w Nowej Soli  o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót,
-     zawarcia umowy na użytkowanie zajętego gruntu z Lubuskim Zarządem Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze,
-     teren po wykonaniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego,
-     prawnego uregulowania wykonania robót w oparciu o ,,Prawo budowlane”.
 
Niniejszym zawiadomieniem informuję  strony postępowania o możliwości brania aktywnego udziału w postępowaniu i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań, zgodnie z art. 9, art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
            Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Sól ul. Moniuszki 3A oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B w Nowej Soli oraz na tablicy ogłoszeń  Sołectwa Nowe Żabno.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Paleczny Data wytworzenia informacji: 2017-07-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-07-27 08:45:07
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-07-27 08:45:24
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-07-27 08:45:24
Artykuł był wyświetlony: 58 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu