ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego do BŚ.6341.31.2017.EP

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-06-08 10:58:23 Informacja ogłoszona dnia 2017-06-08 11:00:50 przez Edmund Paleczny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowa Sól, dnia 07 czerwca 2017 r.
 
 
 
BŚ.6341.31.2017.EP
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie:
  • art. 61 § 1,  art. 9 i art. 10 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),
  • art. 122 ust. 1 pkt 11, art. 127 ust. 6 i ust. 7, art. 135 pkt 1 oraz  art. 140 ust. 1 ustawy
    z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne  (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 469 ze zm.),
po zapoznaniu się z:
  • wnioskiem Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy ,,TULIPAN” , 67-124 NOWE MIASTECZKO  z dnia 12 maja 2017r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i eksploatację urządzeń na ujęciu wody podziemnej ogródków działkowych PZD TULIPAN w Nowym Miasteczku, opracowanym w maju 2017r. przez Panią Emilię Babiszkiewicz, posiadająca uprawnienia nr 143/75/ZG.
  • Operatem wodnoprawnym – „Zamierzenie budowlane: „Pobór wód podziemnych i eksploatacja urządzeń na ujeciu wody ogródków działkowych w Nowym Miasteczku obręb Nowe Miasteczko – miasto, gmina Nowe Miasteczko – Inwestor: Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy ,,TULIPAN” , 67-124 NOWE MIASTECZKO”, opracowanym w maju 2017r. przez Emilię Babiszkiewicz,
  • decyzją nr OSGW-gg-8530-B/57/83 z dnia 17.08.1983r zatwierdzająca ,,Dokumentację hydrogeologiczną dla PZD ,,TULIPAN”
 
  1. Informuję, że - na wniosek strony - wszczęto postępowanie w sprawie wydania dla Polskiego Związku Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy „TULIPAN”, 67-124 NOWE MIASTECZKO na pobór wód podziemnych ze studni nr SW-2 zlokalizowanej na działce nr 169/2 w obrębie Nowe Miasteczko (N 51°41’18.99”; E  15°44’27.04), z przeznaczeniem do podlewania ogródków działkowych w ilości;
 
Qmaxh = 15,00 m3/h*
  Qdśr = 240,0 m3/d
    Qmax.r = 54.315 m3/rok
 
z zasobów eksploatacyjnych określonych decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze z dnia 17 sierpnia 1983r. znak: OSGW-gg-8530-B/57/83, zatwierdzającą Dokumentację hydrogeologiczną dla ROD „Tulipan” w Nowym Miasteczku” wynoszących 15 m3/h przy depresji S = 0,45 m i zasięgu leja depresji R = 45 m.
* W postępowaniu tym ograniczono ilość pobieranej wody, w stosunku do ilości  określonej
w "Operacie ....", do Qmax.h = 15,0 m3/h i Qśr.d. = 240,0 m3/d, ponieważ zatwierdzone zasoby w 1983 r. nie pozwalają na pobór 22 m3/h oraz 355 m3/d przy pracy studni przez 16 godzin na dobę. Wydanie pozwolenia na pobór w większej ilości niż wynoszą zatwierdzone zasoby do eksploatacji, może negatywnie wpłynąć na sąsiednie ujęcia wód podziemnych.
II.  Zobowiązuję eksploatującego ujęcie wody do:
1. Prowadzenia racjonalnej gospodarki wodą,
2. Prowadzenia rejestru poboru wody w okresach miesięcznych na podstawie odczytów
z wodomierza znajdującego się na rurociągu tłocznym za zbiornikiem hydroforowym w pomieszczeniu hydroforowni.
3. Prowadzenia obserwacji ujęcia wody i pomiaru zwierciadła wody w studni przez króciec pomiarowy zainstalowany w głowicy studni przy pomocy gwizdka hydraulicznego i prowadzenia zapisów w książce eksploatacji co najmniej jeden   raz na kwartał.                                                                            
4.   Odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do studni, a teren wokół ujęcia zagospodarować  zielenią.
                                                                                      
IV. Niniejszym zawiadomieniem zapewniam aktywny udział stronom postępowania  i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów  i  materiałów  oraz  zgłoszenie żądań,  zgodnie  z  art.  9,  art.  10 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23,  ze zm.),
w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń  Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku ul. Rynek 1 oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy  ul. Moniuszki 3B.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Paleczny Data wytworzenia informacji: 2017-06-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-06-08 10:58:23
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-06-08 11:00:50
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-06-08 11:00:50
Artykuł był wyświetlony: 252 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu