ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego do BŚ.6341.32.2017.EP

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-06-07 09:52:45 Informacja ogłoszona dnia 2017-06-07 09:53:06 przez Edmund Paleczny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowa Sól, dnia 05 czerwca 2017 r.
 
 
 
BŚ.6341.32.2017.EP
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
Działając na podstawie:
 • art. 61 § 1 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.);
 • art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 127 ust. 5, art. 127 ust. 6, art. 135 pkt 1 oraz  art. 128 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469,
  z poźn.zm.);
po zapoznaniu się z:
 • wnioskiem z dnia 23 maja 2017 r. Pana Andrzeja Szewczyka z Biura Projektów Dróg i Mostów PRODiM ul. Portowa 4/4, 67-100 NOWA SÓL, występującego na mocy pełnomocnictwa z dnia 21 marca 2017 r. Wójta Gminy Kolsko  ul. Piastowska 12, 67-415 KOLSKO w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - pomostu posadowionego na dz. 439 w obrębie Jesiona gmina Kolsko (na wodach Jeziora Rudno), przy granicy z działką nr ewid. 186/51 w obrębie Uście, gmina Kolsko,  
 • Operatem wodnoprawnym - Obiekt: „Przebudowa pomostu zlokalizowanego na jeziorze Rudno (dz. nr 439) przy działce stanowiącej własność Gminy Kolsko, oznaczonej nr działki 186/51”, opracowanym w maju 2017 r. przez Pana Andrzeja Szewczyka z Biura Projektów Dróg i Mostów PRODiM ul. Portowa 4/4, 67-100 NOWA SÓL,
 • Umową użytkowania nr 5/2017 zawartą w dniu 17 stycznia 2017 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Marszałka Województwa Lubuskiego, w imieniu którego występuje Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Ptasiej 2B, 65-514 ZIELONA GÓRA, a Gminą Kolsko reprezentowaną przez Wójta Gminy Kolsko z siedzibą przy ul. Piastowskiej 12, 67-415 KOLSKO, której przedmiotem umowy jest oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami – część działki nr 439 obrębie Jesiona, gmina Kolsko … wraz z pomostem w kształcie litery „L” wybudowanym przez Związek Harcerstwa Polskiego w latach 70-tych. 
 1. Informuję, że - na wniosek strony – wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego dla Gminy Kolsko, reprezentowanej przez Wójta Gminy Kolsko na przebudowę urządzenia wodnego - pomostu rekreacyjnego na jeziorze Rudno (działka Nr 439 obręb Jesiona, Gmina Kolsko) położonego według współrzędnych geograficznych N- 5200’13.85”, E-15057’44.12”, o następujących parametrach:
  1. Parametry istniejącego pomostu przed przebudową - pomost kształcie litery „L” na palach drewnianych, z konstrukcją nośną drewnianą, pokrycie  pomostu deskami,  o charakterystycznych wymiarach:
a)    pierwsza część pomostu prostopadła do brzegu jeziora Rudno długości 26,5 m
i szerokości 2,5 m, z jednostronną barierk
b) druga część pomostu pod kątem 900 do pierwszej części, (równoległa do brzegu), długości 25 m, szerokości 5 m, z jednostronną barierką ,
c) wysokość pomostu od dna, w najgłębszym punkcie 2,7 m.
2.   Parametry pomostu po przebudowie - pomost kształcie litery „L” na palach drewnianych, z konstrukcją nośną drewnianą, pokrycie  pomostu deskami,o charakterystycznych wymiarach:
a)   pierwsza część pomostu prostopadła do brzegu jeziora Rudno długości 26,5 m i szerokości 2,5 m, z jednostronną barierką,
b) druga część pomostu pod kątem 900 do pierwszej części (równoległa do brzegu), długości 17 m, szerokości 5 m, z jednostronną barierką,
c)  wysokość pomostu od dna, w najgłębszym punkcie 2,7 m,
II.  Przewiduje się ustalić następujące warunki odbudowy:
 1. Materiały użyte do zabezpieczenia konstrukcji nie mogą pogorszyć stanu środowiska.
 2. Przed rozpoczęciem prac budowlanych i po ich zakończeniu powiadomić Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Sulechowie,
 3. Zawarcia umowy na użytkowanie gruntu z Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, zgodnie z art. 20 ww. Prawa wodnego.
 4. Utrzymania wykonanego w należytym stania technicznym poprzez wykonywanie konserwacji i przeglądów oraz niezbędnych napraw.
III. Pozwolenie na wykonanie urządzenia wodnego wygaśnie, jeżeli zakład nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń stało się ostateczne.
 
            Niniejszym zawiadomieniem zapewniam aktywny udział stronom postępowania
i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów  i  materiałów  oraz  zgłoszenie  żądań,  zgodnie  z  art.  9,  art.  10 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (
tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.),w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kolsku przy ul Piastowskiej 12 i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B. oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Jesiona.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Paleczny Data wytworzenia informacji: 2017-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-06-07 09:52:45
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-06-07 09:53:06
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-06-07 09:53:06
Artykuł był wyświetlony: 204 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu