ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego do BŚ.6341.28.2017.EP

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-06-05 10:46:41 Informacja ogłoszona dnia 2017-06-05 10:47:10 przez Edmund Paleczny

Obwieszczenie Strosty Nowososlskiego do BŚ.6341.28.2017.EP

Nowa Sól, dnia 05 czerwca 2017 r.
 
 
BŚ.6341.28.2017.EP
 
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie:
 • art.  9,  art.  10, art. 61 § 1  i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.);
 • art. 122 ust. 2, pkt 1 i 2, art. 127 ust. 5, ust. 6 i ust 7 art. 127 ust. 6, oraz  art. 128 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.);
po zapoznaniu  się z:
 • wnioskiem z dnia 08 maja 2017 r. Państwa Patrycji i Roberta Frydrychowicz
  ul. Konopnickiej 44, 67-106 MODRZYCA, w których imieniu działa na mocy pełnomocnictwa z dnia 27 lutego 2017 r. Krystian Serafiński w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji polegającej na budowie: budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. Nr 292/5 w Otyniu wraz z niezbędną infrastrukturą (bezodpływowym zbiornikiem na ścieki bytowe)  
 • „Operatem wodnoprawnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne z przyłączem kanalizacyjnym, studni głębinowej, oraz wewnętrznej doziemnej instalacji energetycznej. Zlokalizowanego na dz. Nr 292/5 w Otyniu, obręb 0007” - opracowanym w maju 2017 r. przez Stanisława Serafińskiego upr. bud. 196/86/ZG w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej z firmy Projektowanie i Nadzór Stanisław Serafiński 67-100 NOWA SÓL ul. Arkadia 12,
 • decyzją o warunkach zabudowy Wójta Gminy Otyń z dnia 13 lutego 2017 r. znak: SZPil.6730.61.2016 ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce Nr 292/5 w obrębie Otyń przy ul. Nowej,
 • decyzją Nr 406/ZU/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2017 r. znak: ZU/7101/362/3/2016 zwalniającej od zakazu prowadzenia na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego rzeki Odry robót oraz czynności polegających na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego niepodpiwniczonego o powierzchni zabudowy ok. 180 m2 wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 292/5 w obrębie Otyń, przy ul. Nowa w Otyniu;
 1. Informuję, że - na wniosek strony - wszczęto postępowanie w sprawie wydania dla Państwa Patrycji i Roberta Frydrychowicz ul. Konopnickiej 44, 67-106 MODRZYCA pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektów budowlanych na działce nr 292/5 obręb Otyń - na terenach podlegających szczególnym zagrożeniom powodziowym.
Przewidywane obiekty do budowy:
 1)     budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 180 m2, wraz z doziemną instalacją energetyczną i doziemną instalacją gazową, oraz ujęciem wód podziemnych,
2)      szambo bezodpływowe (zbiornik bezodpływowy z HDPE, o poj. 8,9 m3), położenie N-51084’13.58”, E-15070’56.90”.
II.  Przewiduje się ustalić warunki minimalizacji zagrożenia powodziowego,o prawdopodobieństwie wystąpienia Q 1% , czyli raz na sto lat poprzez:
 1.   Podniesienie terenu miejscowo pod budynek do poziomu minimum 64,60 m n.p.m.,
 2.   Podniesienie włazu rewizyjnego do zbiornika bezodpływowego i rury odpowietrzającej, co najmniej do poziomu 64,60 m n.p.m.   Wszelkie instalacje w przyziemiu budynku powinny by zabezpieczone przed zalaniem.
 3. Wykonania obiektów zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji,z przestrzeganiem wymogów zawartych w poszczególnych uzgodnieniach i w technologiach uwzględniających możliwość zalania wodami powodziowymi.
 4.  Prowadzenia monitorowania zagrożeń powodziowych i w razie zagrożenia opróżnienia szamba.
 5.  Zabezpieczenia robót i materiałów w trakcie wykonywania inwestycji przed zagrożeniem powodziowym.
 6. . Naprawy ewentualnych szkód, powstałych w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego.
 7.   Zapewnienie dróg ewakuacyjnych w trakcie budowy, jak i w trakcie eksploatacji inwestycji.
III. Niniejszym zawiadomieniem zapewniam aktywny udział stronom postępowania
i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów  i  materiałów  oraz  zgłoszenie  żądań,  zgodnie  z  art.  9,  art.  10 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (
tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Otyń przy ul Rynek 1 oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Paleczny Data wytworzenia informacji: 2017-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-06-05 10:46:41
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-06-05 10:47:10
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-06-05 10:47:10
Artykuł był wyświetlony: 203 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu