ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego do BŚ.6341.24.2017.EP

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-05-30 07:20:50 Informacja ogłoszona dnia 2017-05-30 07:21:03 przez Edmund Paleczny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowa Sól, dnia 29 maja 2017r.
BŚ.6341.24.2017.EP
 
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie:
  •  art. 9, art.10, art. 61 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.);
  • art. 122 ust. 1 pkt 12, art. 127 ust. 5, art. 127 ust. 6,  i  art. 128 i art. 140  ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.);
po zapoznaniu się z :
-     wnioskiem z dnia 12 kwietnia 2017r. Pana Marcina Wojtaszak z Pracowni Projektowo-Usługowej ,,KONKRET” ul. Składowa 5a/6a, 66-016 Czerwieńsk, działającego na mocy upoważnienia z dnia 05 kwietnia 2017r. w imieniu firmy WIKON Marlena Ratajczak, ul. Piłsudskiego 28/1, 67-100 NOWA SÓL w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych  ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z myjni samochodowej położonej przy ul. Wrocławskiej
w Nowej Soli, 
-     ,,Operatem wodnoprawnym na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących myjni samochodowej położonej przy ul. Wrocławskiej w Nowej Soli”, zlokalizowanej: w Nowa Sól, ul. Wrocławska 19A/1, dz. nr 140, 142/1 obręb 0004, Nowa Sól -Miasto, opracowanym w kwietniu 2017r. przez Dagmarę Wesołowską i Marcina Wojtaszek
z Pracowni Projektowo-Usługowwej ,,KONKRET” ul. Składowa 5a/6a, 66-016  Czerwieńsk,
-     pismem z dnia 20 stycznia 2017 r., znak TS/JW.622-W/29/2015 MZGK w Nowej Soli ustalającym warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej dla potrzeb inwestycji,
 
  1. Informuję, że – na wniosek strony - wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla firmy WIKON Marlena Ratajczak, ul. Piłsudskiego 28/1, 67-100 NOWA SÓL, na wprowadzanie ścieków przemysłowych (technologicznych) do urządzeń kanalizacji sanitarnej miasta Nowa Sól w ul. Wrocławskiej ( należącej do MZGK
    Sp. z o.o. w Nowej Soli), o średnicy Ø 400 mm na działce nr 414/1 w obrębie nr 4 Nowa Sól – Miasto poprzez wypustkę kanalizacyjną i studzienkę pośrednią S1 na granicy działki nr 142/1 w obrębie nr 4 Nowa Sól – Miasto (w punkcie według współrzędnych geograficznych N-51°47'55"i E-15°43'05.8",) z myjni samochodowej zlokalizowanej na działce nr 140 i 142/1 w obrębie nr 4 Nowa Sól - Miasto, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego:
  1. w ilości:
                                                        Qmax.h. = 1,2 m3/godz.                                                             
  Qmax r. = 3 942 m3/rok
*    po ich oczyszczeniu z substancji ropopochodnych w separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem;
2.   ze stężeniem zanieczyszczeń nie większym niż:
                                BZT5 -1200 mg/dm3
                               ChZT – 2750 mg/dm3
                     fosfor ogólny - 20 mg/dm3
   azot ogólny - 340 mg/dm3
azot amonowy – 200 mg NH4/dm3
                               zawiesina ogólna - 600 mg/dm3
                              substancje ekstrahujące się eterem naftowym  - 100 mg/dm3
                               węglowodory  ropopochodne - 15 mg/dm3,
 
3. wskazuje się miejsce:
1)   poboru próbek do analizy ścieków wprowadzanych do kanalizacji tj. pierwsza studzienka za separatorem  na działce  142/1 w obrębie nr 4 Nowa Sól – Miasto (patrz: rysunek nr  1    Operatu….).
2)   pomiaru ilości zrzucanych ścieków przemysłowych (technologicznych) pośredni  wodomierzem w studzience wodmonierzowej, mierzącym ilość dostarczanej wody położonej w pobliżu studzienki pośredniej (położonej według współrzędnych geograficznych N-51048’11.83” i E-15041’51.59”) .
II. Odbiór ścieków będzie możliwy po wcześniejszym wykonaniu przez MZGK Sp. z o.o. w Nowej Soli wpustki kanalizacyjnej i włączeniu do sieci  kanalizacji odprowadzającej ścieki z myjni oraz po  podpisaniu umowy na odbiór ścieków.
III. Przewiduje się  ustalenie terminu ważności pozwolenia wodnoprawnego na  wprowadzanie ścieków do kanalizacji , do dnia 31 maja 2021r.
Niniejszym zawiadomieniem zapewniam aktywny udział stronom postępowania
i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów  i  materiałów  oraz  zgłoszenie  żądań,  zgodnie  z  art.  9,  art.  10 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.),
w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego w Nowej Soli przy ul Piłsudskiego 12  oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Paleczny Data wytworzenia informacji: 2017-05-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-05-30 07:20:50
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-05-30 07:21:03
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-05-30 07:21:03
Artykuł był wyświetlony: 222 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu