ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego do BŚ.6341.29.2017.EP

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-05-24 07:17:24 Informacja ogłoszona dnia 2017-05-24 07:17:47 przez Edmund Paleczny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego do BŚ.6341.29.2017.EP

Nowa Sól, dnia 23 maja 2017 r.
 
BŚ.6341.29.2017.EP
 
Zawiadomienie
o wszczęciu  postępowania
 
Działając na podstawie:
  • art. 61 § 4,  art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z  2016 r. poz. 23 ze zm.),
  • art. 9 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 127 ust. 6 i ust. 7, art. 135 pkt 1 oraz  art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne  (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.),
po zapoznaniu się z:
  • wnioskiem z dnia 25 kwietnia 2017r. Powiatu Zielonogórskiego ul. Podgórna 5, 65-057 ZIELONA GÓRA złożonym przez Pełnomocnika Pana Piotra Gwiazdowskiego adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Drogowe „Kontrakt” Sp. z o. o. ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE na mocy pełnomocnictwa Starosty Zielonogórskiego z dnia 16 stycznia 2017r. - wnioskiem przekazanym postanowieniem Dyrektora RZGW we Wrocławiu z dnia 04 maja 2017 r. znak: ZO-7107-63/17 do załatwienia przez Starostę Nowosolskiego, a dotyczącego przebudowy przepustu na drodze powiatowej nr 1192F na działce nr 426 obręb 0005 Ostrzyce Gmina Trzebiechów,
-     Operatem wodnoprawnym: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1192F w miejscowości Ostrzyce - Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1192F w miejscowości Ostrzyce mającej na celu poprawę nawierzchni oraz budowę chodnika – Adres: Powiat Zielonogórski, gmina Trzebiechów, m. Ostrzyce, jednostka ewid. 080908 -2 gmina Trzebiechów, działka o Nr ewid. 426 obręb 005. Pas drogowy drogi powiatowej nr 1192F od km 3+4415.00 do km 4+397.00” , opracowanym w marcu 2017 r. przez Piotra Gwiazdowskiego i Pawła Stefańczyk z Przedsiębiorstwa Drogowego” KONTRAKT”
Sp. z o. o. ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE
 
Informuję, że - na wniosek strony - wszczęto postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla
Powiatu Zielonogórskiego ul. Podgórna 5, 65-057 ZIELONA GÓRA na przebudowę przepustu w km 4+282.15 drogi powiatowej nr 1192F na działce nr 426 w obrębie 005 Ostrzyca Gmina Trzebiechów, charakteryzującego się następującymi parametrami:
1. Przed przebudową:
    - rura betonowa o średnicy 600 mm,
    - długości 9,20 m.
2.  Po przebudowie
- współrzędne geograficzne na wlocie do przepustu: X-5551624.20, Y-5768974.61
- współrzędne geograficzne na wylocie z przepustu: X-5551630.06, Y- 5768988.75
- wydłużenie rurą betonową kl. SN8 - długość po przebudowie 15,5 m  ( 9,2 m +6,3 m),
- rzędna dna przepustu na wlocie  51,20 m n.p.m.,
- rzędna dna przepustu na wylocie 51.00 m n.p.m.,
- spadek dna przepustu 1%,
- wlot i wylot z przepustu ścięty pod kątem, jak nachylenie skarp, tj 1:1,5 i obudowany brukowcem na długości skarpy ok.2,5 m
- dobudowany fragment przepustu będzie posadowiony na podsypce żwirowo-piaskowej,
o ziarnistości 0-32 mm, grubości 25 cm - zagęszczonej do wskaźnika 0,98 (dopuszcza się stabilizację mieszanki cementem RM =2,5 MPa. Ostanie 5 cm miesznki układać luźno.
 
3. Przewiduje się zobowiązać wnioskodawcę do:
  1. Wykonania urządzenia wodnego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji i dokumentacji wodnoprawnej, z uwzględnieniem wymogów zawartych w poszczególnych uzgodnieniach.
  2. Utrzymywania drożności i w należytym stanie technicznym wylotów kanalizacji deszczowej i przepustu.
  3. Prowadzenia eksploatacji budowli w sposób nie powodujący zagrożenia ich bezpieczeństwa i ujemnego oddziaływania na przepływy.
  4. Prowadzenia systematycznej konserwacji wylotów kanalizacji deszczowej i przepustu.
  5. Naprawy ewentualnych szkód, powstałych w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego.
 
Niniejszym zawiadomieniem informuję  strony postępowania o możliwości brania aktywnego udziału w postępowaniu i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań, zgodnie z art. 9, art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
 
            Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze i Urzędzie Gminy Trzebiechów oraz w Sołectwie Ostrzyce .
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.Wg rozdzielnika dołączonego do akt sprawy (w egz. archiwalnym)
 
 
Sprawę prowadzi:
 Edmund Paleczny
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Nowa Sól ul. Moniuszki 3B, pok. Nr 208 (II piętro) tel. 68 458 68 11
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Paleczny Data wytworzenia informacji: 2017-05-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-05-24 07:17:24
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-05-24 07:17:47
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-05-24 07:17:47
Artykuł był wyświetlony: 243 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu