ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Starosty Nowosolskiego BŚ.6341.17.2017ŁJ

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-05-10 07:49:41 Informacja ogłoszona dnia 2017-05-10 07:50:08 przez Edmund Paleczny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowa Sól, dnia 09 maja 2017 r.
 
BŚ.6341.17.2017.ŁJ
 
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie:
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego              (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.);
 • art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 127 ust. 5, art. 127 ust. 6, art. 135 pkt 1 oraz  art. 128 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.);
 • działając - na wniosek strony - z dnia 04 kwietnia 2017 r. znak: ZDW-ZG-WD-2210-6/2015 (ldz.153) Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Al. Niepodległości 32, 65-042 ZIELONA GÓRA działającego na mocy pełnomocnictwa Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. (uchwała NR 158/2099/16),
  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
   - przebudowę rowu oraz budowę przepustu zlokalizowanego na drodze wojewódzkiej 278 relacji Sulechów – Konotop w km 54+171   (kilometraż projektowany);
- przebudowę rowu oraz budowę przepustu zlokalizowanego na drodze wojewódzkiej 278 relacji Sulechów – Konotop w km 54+667,93 (54+649,74 kilometraż   projektowany);
- przebudowę rowu OK.-H melioracji wodnej szczegółowej w km 0+732 polegającą na likwidacji i budowie przepustu drogowego zlokalizowanego w drodze wojewódzkiej 278 relacji Sulechów – Konotop w km 56+077,06 (56+051,05 kilometraż projektowany)
po zapoznaniu się z :
-     Operatem wodnoprawnym  - Nazwa inwestycji: „Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 278 relacji Sulechów – Konotop, Etap IV, w km 52+400 do 56+300”, opracowanym w lutym 2017 r. przez mgr inż. Dagmarę Wesołowską i mgr inż. Marcina Wojtaszka, z PROMOST
Sp. z o.o. ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 ZIELONA GÓRA.
 1. Informuję, że - na wniosek strony - wszczęto postępowanie w sprawie wydania dla Zarządu Województwa Lubuskiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich
  w Zielonej Górze Al. Niepodległości 32, 65-042 ZIELONA GÓRA pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych:
 1. Przebudowę istniejącego przepustu nr 1  w km 54+176,10 drogi wojewódzkiej
nr 278
, betonowego o średnicy Ø 800 mm, długości 9,94 m,  na działce nr 620/1 w obrębie Konotop;
na przepust, w km 54+171, z blachy spiralnie karbowanej, o średnicy Ø 800 mm na działkach nr 232 i 620/1 w obrębie Konotop, położony według współrzędnych: wlot x -57563539.344,  y-5559843.787; wylot x -5756552.726,y-5559851.638, charakteryzującego się następującymi parametrami:
 • przepust z blachy spiralnie karbowanej posadowiony na fundamencie z kruszywa  grubości 30 cm zagęszczonego 0,98, z luźną podsypką żwirowo-piaskową grubości 5 cm,
 • długość przepustu 15,50 m,
 • kąt pomiędzy osią przepustu a osią drogi 860,
 • rzędna dna rowu na wlocie 56,66 m n.p.m.,
 • rzędna dna rowu na wylocie 56,63 m n.p.m.,
 • rzędna dna przepustu na wlocie 56,61 m n.p.m.,
 • rzędna dna przepustu na wylocie 56,51 m n.p.m.,
 • skarpy przepustu z blachy spiralnie karbowanej na wlocie i wylocie uformowane
  z nachylenien 1:1,5 (jak nachylenie skarpy drogi), i umocnione kamieniem na betonie na długości 5 m.
2. Przebudowę istniejącego przepustu nr 2 w km 54+667,93 drogi wojewódzkiej
nr 278
, betonowego o średnicy Ø 800 mm, długości 14,30 m, na działce nr 620/1 w obrębie Konotop;
na przepust, w km 54+649,74 (kilometraż projektowany), z blachy spiralnie karbowanej, o średnicy Ø 800 mm na działce nr 620/1 i 940 w obrębie Konotop, położony według współrzędnych: wlot x -5756467.712,  y-5560313.265; wylot x -5756480.144, y-5560319.836, charakteryzującego się następującymi parametrami:
 • przepust z blachy spiralnie karbowanej posadowiony na fundamencie z kruszywa  grubości 30 cm zagęszczonego 0,98, z luźną podsypką żwirowo-piaskową grubości 5 cm,
 • długość przepustu 14,07 m,
 • kąt pomiędzy osią przepustu a osią drogi 640,
 • rzędna dna rowu na wlocie 57,23 m n.p.m.,
 • rzędna dna rowu na wylocie 57,01 m n.p.m.,
 • rzędna dna przepustu na wlocie 57,13 m n.p.m.,
 • rzędna dna przepustu na wylocie 56,97 m n.p.m.,
 • skarpy przepustu z blachy spiralnie karbowanej na wlocie i wylocie uformowane z nachylenien 1:1,5 (jak nachylenie skarpy drogi), i umocnione kamieniem na betonie na długości 5 m.
 3. Przebudowę istniejącego rowu melioracji podstawowej OK-H w km 0+732, a w tym likwidacja przepustu nr 3 w km 56+077,06 i zastawki, drogi wojewódzkiej
nr 278, betonowego o średnicy Ø 800 mm, długości 12,33 m  na działce nr 620/4
w obrębie Konotop;
na przepust, w km 56+051,05 (kilometraż projektowany), z blachy spiralnie karbowanej, o średnicy Ø 1000 mm na działkach nr 615, 620/4 i 692 w obrębie Konotop, położony według współrzędnych: wlot x -5756397.13,  y-5561707.778; wylot x -5756408.955, y-5561718.941, charakteryzującego się następującymi parametrami:
 • przepust z blachy spiralnie karbowanej posadowiony na fundamencie z kruszywa  grubości 30 cm zagęszczonego 0,98, z luźną podsypką żwirowo-piaskową grubości 5 cm,
 • długość przepustu 16,25 m,
 • kąt pomiędzy osią przepustu a osią drogi 1110,
 • rzędna dna rowu na wlocie 55,70 m n.p.m.,
 • rzędna dna rowu na wylocie 55,49 m n.p.m.,
 • rzędna dna przepustu na wlocie 55,59 m n.p.m.,
 • rzędna dna przepustu na wylocie 55,35 m n.p.m.,
 • na wlocie do przepustu zabezpieczony elementem monolitycznym betonowym tj. półokrągłą ścianką oporową o grubości 300 mm i wysokości 2 m, z dokiem wlotowym długości 595 cm,
 • w odległości 52 cm przed dokiem wlotowym zastawka betonowa o szerokości światła 0.7 m i
 • skarpy przepustu z blachy spiralnie karbowanej na wylocie uformowane z nachylenien 1:1,5 (jak nachylenie skarpy drogi), i umocnione kamieniem na betonie na długości 5 m.
II. Przewiduje się  w pozwoleniu zobowiązać wnioskodawcę do:
 1. Wykonania urządzenia wodnego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji i dokumentacji wodnoprawnej, z uwzględnieniem wymogów zawartych  w poszczególnych uzgodnieniach.
 2. Utrzymywania drożności i w należytym stanie technicznym wylotów kanalizacji deszczowej i przepustu.
 3. Prowadzenia eksploatacji budowli w sposób nie powodujący zagrożenia ich bezpieczeństwa i ujemnego oddziaływania na przepływy.
 4. Prowadzenia systematycznej konserwacji wylotów kanalizacji deszczowej i przepustu.
 5. Naprawy ewentualnych szkód, powstałych w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego.
III. Niniejszym zawiadomieniem zapewniam aktywny udział stronom postępowania i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów  i  materiałów  oraz  zgłoszenie  żądań,  zgodnie  z  art.  9,  art.  10 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kolsku przy ul Piastowskiej 12  oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B.
 
 
 
Otrzymują:
 1. według rozdzielnika do akt sprawy dołączonego do akt sprawy
 
Sprawę prowadzi:
Edmund Paleczny
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul Moniuszki  3B, pok.208, tel. 068 4586811
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Nowosolski
Osoba, która wytworzyla informację: Edmund Paleczny Data wytworzenia informacji: 2017-05-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Edmund Paleczny Data wprowadzenia do BIP 2017-05-10 07:49:41
Wprowadził informację do BIP: Edmund Paleczny Data udostępnienia informacji: 2017-05-10 07:50:08
Osoba, która zmieniła informację: Edmund Paleczny Data ostatniej zmiany: 2017-05-10 07:50:08
Artykuł był wyświetlony: 263 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Nowej Soli
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu